O nás

Cieľom cykloklubu je podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky, ich vplyv na zdravie.

Aktivity cykloklubu sú najmä:

  • vykonávanie cestnej cyklistiky a cykloturistiky na rekreačnej úrovni
  • zdravotná výchova členov
  • vytváranie podmienok a organizačné zabezpečenie cyklistických a cykloturistických podujatí
  • vedenie členov k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie
  • podpora športu detí a mládeže